CRZ Krzywy Komin

Centrum Rozwoju Zawodowego

Podstawową funkcją CRZ jest działalność edukacyjna i kulturotwórcza. Odbywa się ona w głównej mierze przez organizowanie szkoleń i warsztatów.

© Copyright - Certa Software | www.certasoftware.pl | biuro@certasoftware.pl