Romarising

Wiele osób pokazywało nam album z czarno – białymi, portretowymi fotografiami czeskich Romów […] Natomiast album był jakby z innego miejsca i czasu.

© Copyright - Certa Software | www.certasoftware.pl | biuro@certasoftware.pl