Stowarzyszenie PAKT

PAKT powstał w 2016 roku jako oddolna inicjatywa zrzeszająca twórców kultury: kuratorów, animatorów, kulturoznawców, historyków sztuki, grafików, artystów, filmowców czy twórców stron internetowych.

© Copyright - Certa Software | www.certasoftware.pl | biuro@certasoftware.pl